Meteorologická stanice České zemědělské univerzity v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - katedra agroekologie a biometeorologie

Výpočet teploty vlhkého teploměru

Tento program vznikl v rámci cvičení z předmětu Meteorologie na Technické fakultě ČZU v Praze.

Úkolem bylo najít závislost teploty mokrého (t') a suchého teploměru (t) při měření vlhkosti psychrometrickou metodou za pomoci Assmannova psychrometru.

Princip je založen na výpočtu tlaku vodní páry (e) a relativní vlhkosti ze vzorců (1) a (2).

 (1)

 (2)

 (3)

Následně do obou vzorců vyjádříme tlak nasycené páry (E) z (3) a oba vzorce porovnáváme, čímž vznikne rovnice (4).

     (4)

Po krátkém zkoumání rovnice (4) bylo jasné, že nelze snadno vyjádřit t=f(t',...). Proto následovalo řešení pomocí postupného přibližování, kdy se mění teplota vlhkého teploměru (t') tak dlouho, dokud se obě strany rovnice (4) s požadovanou přesností nevyrovnají.


[Zpět]